This mountain that mountain
Sydney Ball
This mountain that mountain
1997
183 x 213.6 cm
Oil and wax on linen